Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2014

SagittariusA
- Hasło ma ponad 30 dni. Wprowadź nowe hasło.
- (róża)
- Hasło za krótkie.
- (różowa róża)
- Hasło musi zawierać minimum 1 cyfrę.
- (1 różowa róża)
- Hasło nie może zawierać spacji.
- (1różowaróża)
- Hasło musi zawierać co najmniej 10 różnych znaków.
- (1pieprzonaróżowaróża)
- Hasło musi zawierać co najmniej jedną WIELKĄ literę.
- (1PIEPRZONAróżowaróża)
- Hasło nie może zawierać kolejno następujących po sobie wielkich liter.
- (1Pieprzonaróżowaróża)
- Hasło powinno mieć ponad 20 znaków długości.
- (WsadzęCiwDupę1PieprzonąRóżowąRóżęJeśliMiNatychmiastNieDaszDostępu!)
- Hasło uprzednio używane.

June 15 2014

SagittariusA
Reposted fromvolldost volldost viasininen sininen
SagittariusA
8910 453a
Reposted fromzamknij-ryj zamknij-ryj viasininen sininen
SagittariusA
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viasininen sininen
SagittariusA
1775 7326 500
she's back.
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaNaja Naja
SagittariusA
3091 93eb
Tylko cząstka nas
Może dotknąć cząstki drugiego człowieka -
Czyjaś prawda jest tylko
Czyjąś prawdą – niczym więcej.
Możemy dzielić się jedynie
Cząstką, którą inni są w stanie zrozumieć,
I tak oto jesteśmy
Prawie zawsze sami

- Marilyn Monroe
Reposted frombeckycue beckycue viapoezja poezja
SagittariusA
No przecież widzisz, 
że światło zgaszone. 
Chyba rozumiesz, 
że zamknięte drzwi. 
Nie szarp za klamkę..
— Wisława Szymborska
Reposted bysininen sininen
SagittariusA
To jak zabawa w chowanego, musisz dać mi czas, żebym mogła zniknąć.
— Michel Bussi
Reposted frombeliveinme beliveinme viapoezja poezja
SagittariusA
BEZ TYTUŁU 

Tak bardzo pozostali sami, 
tak bardzo bez jednego słowa 
i w takiej niemiłości, ze cudu są godni - 
gromu z wysokiej chmury, obrócenia w kamień. 
Dwa miliony nakłądu greckiej mitologii, 
ale nie ma ratunku dla niego i dla niej. 

Gdyby ktoś chociaż stanął w drzwiach, 
cokolwiek, choć na chwilę, zjawiło się, znikło, 
pocieszne, smutne, zewsząd, znikąd, 
budzące śmiech albo strach. 

Ale nic się nie zdarzy. Żadne, samo z siebie, 
nieprawdopodobieństwo. Jak w mieszczańskiej dramie 
będzie to prawidłowe do końca rozstanie, 
nie uświetnione nawet dziurą w niebie. 

Na ściany niezachwianym tle,
żałośni jedno dla drugiego, 
stoją naprzeciw lustra, gdzie 
nic prócz odbicia dorzecznego. 

Nic prócz odbicia dwojga osób. 
Materia ma się na baczności. 

Jak długa i szeroka, i wysoka, 
na ziemi i na niebie, i po bokach 
pilnuje przyrodzonych losów 
- jak gdyby od sarenki nagłej w tym pokoju 
musiało runąć Universum. 
— Wisława Szymborska
Reposted fromNaja Naja viapoezja poezja
SagittariusA

- Wyjeżdżam. -
Wyjeżdżam na stałe.
- Żegnajcie, przyjaciele...
- Właśœciwie - już wyjechałem -
będzie weselej.

- Odchodzę. -
Odchodzę z hałasem.
Żegnajcie, rozmowy zawiłe.
Wypijmy, panowie. - Za wasze!
- Będzie milej. -
Żegnaj, bądźŸ zdrów, ideale!
Wychodzę. - Gdzie są oklaski?
- Byle dalej...

- Trzydziestka. -
Trzydziestka na karku.
To nic, że staro umieram.
Wychodzę tą ciasną szparką.
Po co - nigdy?
Lepiej - teraz.

Akurat - nie starszy, nie młodszy.
I jeszcze nie ułomek.
I we łbie nie trzy po trzy.
- Basta. -
- Skończone. -

- Pamiętam - ktoœ rady dawał:
- Wychodzić należy z balu,
kiedy najlepsza zabawa.
- Bez żalu. -

- Odwagi:
Skleroza mnie jeszcze nie gniecie,
chłodek mnie jeszcze nie trzęsie...
- Umrzeć, to znaczy przecie -
wyjechać.
- W pewnym sensie...
— Agnieszka Osiecka, "Wyjeżdżam"
Reposted frombeforethepoison beforethepoison viapoezja poezja
SagittariusA
dzień dobry
witam cię
już nie rozmawiasz ze mną

zapominasz mnie
— viszys
Reposted fromviszys viszys viapoezja poezja
SagittariusA
Znowu to robisz, przywiązujesz się do każdego kto cię zauważy, bo jesteś samotna.
— biały oleander
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viapoezja poezja
SagittariusA
Nie myśl. Płyń po kursie i przyjmij to, co przyjdzie.
— Ernest Hemingway - Stary człowiek i morze.
Reposted fromzimnakaszamanna zimnakaszamanna viacudoku cudoku
SagittariusA
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i są naprawdę. Nie są wiec nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromautunno autunno
SagittariusA
Przejdzie. Wszystko przechodzi. Nie ma gorszego snu jak życie. I też przechodzi
— Marek Hłasko
Reposted fromautunno autunno
2516 0f6a
Reposted fromserda serda viasocurly socurly
SagittariusA
Biorąc pod uwagę wszystkie akty tworzenia, odkrywa się jedną elementarną prawdę: gdy się czemuś prawdziwie poświęcamy, wspiera nas opatrzność.
— Johann Wolfgang Goethe
Reposted fromavooid avooid viacudoku cudoku
SagittariusA
Jak ktoś może twierdzić, że mnie zna, skoro ja sama nie wiem kim jestem?
— Charlotte - Odcisk duszy.
Reposted fromnutt nutt viaautunno autunno
SagittariusA
- Jakoś sobie poradzę. - Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey "Ostatni testament"
Reposted fromfreakish freakish viaautunno autunno
SagittariusA
5995 66b2 500
Leopold Staff
Reposted fromkotletoziom kotletoziom viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl